Bar Fridge

- 12 items
HAIER 69L Bar Fridge RHH (HRZ60)
$184.70   $295.00   (37% Off)
HAIER 42L Bar Fridge (HRZ40)
$160.39   $249.00   (36% Off)